Výber letáku

Zásady ochrany osobných údajov


Informácie o spracovaní osobných údajov

 Predávajúci spracováva v rámci plnenia kúpnej zmluvy v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov (dalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), nasledujúce osobné údaje uvedené kupujúcim:

 • meno a priezvisko
 • názov firmy
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • IČO a DIČ

 

Kupujúci má povinnosť uvádzať svoje osobné údaje vždy správne a pravdivo a je povinný predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať o zmene svojich osobných údajov. V opačnom prípade predávajúci negarantuje správnosť a pravdivosť údajov kupujúceho, čo môže mať za následok výskyt problémov s fakturáciou objednávky, doručením tovaru alebo problémov so vzájomnou komunikáciou s kupujúcim.

 

Meno, priezvisko, názov firmy, adresu sídla, doručovaciu adresu, IČO a DIČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo je nutné spracovať na účely plnenia zmluvy a ďalej s cieľom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona o ochrane osobných údajov. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je na vyššie uvedený účel v priebehu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa kúpnej zmluvy, Ak nepožaduje iný právny predpis uchovania zmluvnej dokumentácie v čase dlhšom.

 

Na e-mailovú adresu (prípadne tel. č.) môžu byť kupujúcemu zasielané obchodné oznámenie. Tento postup umožňuje § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ho neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel predávajúcim spracovávané v čase 3 rokov od poslednej uzatvorenej zmluvy, pokiaľ toto obdobie kupujúci nepredĺži.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané predávajúcim, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:

 1. Spoločnosť Makromedia s.r.o., so sídlom Nobelova 13910/12E, 831 02 Bratislava, IČO 45918376,
 2. poskytovateľ softvéru Google Analytics, spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 150 00, IČO: 276 04 977,
 3. poskytovateľ softvéru Mailchimp, spoločnosť The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 4. poskytovateľ softvéru Omega a Olymp, spoločnosť KROS a.s., so sídlom Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO 31635903,
 5. poskytovateľ webhostingu, spoločnosť Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava,
 6. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti predávajúci nevyužíva.

 

Kupujúci má právo kedykoľvek vyžadovať:

 • prístup k svojim osobným údajom
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť ADVERTEA, spol. s r.o. výmaz urobí, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, výmaz však spôsobí ukončenie zasielania obchodných oznamov
 • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov