Výber letáku

Pravidlá používania cookies


Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť ADVERTEA, spol. s r.o., Slovenská 9, 085 01 Bardejov, IČO: 36 48 49 38, IČ DPH: SK2021721383, zapísaná Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.14052/P, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom:
 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok.

 

 1. Zber cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

 

 1. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takému zberu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním správy na e-mailovú adresu obchod@printy.sk Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované iba v čase nevyhnutnom na fungovanie webu.

 

 1. Ak subjekt vznesie námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

 

 1. Cookies, ktoré sa zbierajú s cieľom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

 1. Cookies sa ukladajú v čase, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

 

 1. Zhromaždené súbory cookies sú spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
 • služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 1. Cookies súbory sú následne sprostredkovateľmi spracované tak, že:
 • službou Google Analytics: Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci/-čky tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. 
 • Súbory cookie, ktoré používa služba Google Analytics, umožňujú  sledovať tieto informácie o návštevníkoch:
  • Miesto: krajina, región, mesto, 
  • Dátum a čas žiadosti (návštevy webového sídla)
  • Názov prezeranej stránky (Page Title)
  • Adresu URL prezeranej stránky (Page URL)
  • Adresu URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
  • Rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa
  • Miestny čas v časovom pásme návštevníka
  • Súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré stiahol (Download)
  • Odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol (Outlink)
  • Čas vygenerovania stránok – čas, ktorý server potrebuje na vygenerovanie webových stránok a návštevník na ich stiahnutie (Page speed)
  • Hlavný jazyk v prehliadači (Accept-Language header)
  • Verzia prehliadača, doplnky prehliadača (pdf, flash, Java,…), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (User-Agent header)
  • Jazyk navštívenej stránky
  • Kampane
  • Vyhľadávania na webovom sídle
  • Podujatia

 

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od Prevádzkovateľa výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, ak výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

 

 

 

Názov  Typ COOKIE EXPIRAČNÁ DOBA Účel Prístup k informáciam
Označenie
_ga Analytická,Trvalé Cookie 2 roky od nastavenia / update Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics. Google Analytics
_gid Analytická, Dočasné Cookie 24 hodín Používa sa na rozlíšenie jednotlivých session (návštev). Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics. Google Analytics
_gat Analytická, Dočasné Cookie 1 minúta od nastavenia / update Slúži na obmedzenie počtu požiadaviek zber Google Analytics
         

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, ADVERTEA, spol. s r.o., Slovenská 9, 085 01 Bardejov, IČO: 36 48 49 38, IČ DPH: SK2021721383, zapísaná Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.14052/P, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom zhromažďovania údajov o tom, ako používate naše stránky.
 2. Použitie cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe vami udeleného súhlasu, také spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

 

 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu na vyššie uvedené účely a je aktivované iba na základe súhlasu návštevníka.

 

 1. Cookies sa ukladajú v čase, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

 

 1. Zhromaždené súbory cookies sú spracované ďalšími sprostredkovateľmi:
 • služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  1. Zozbierané súbory cookies sú následne sprostredkovateľmi spracované tak, že:
 • službou Google Analytics: Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zlepšiť naše stránky, urobiť ich prívetivejšie pre používateľov a sledovať, či fungujú správne. Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje v anonymnej forme o vašej aktivite na našich stránkach, vrátane podstránok, ktoré navštívite a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky prichádzate. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať naše stránky alebo domény tretích strán.
 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním späť,
 • požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
 • požadovať od Prevádzkovateľa výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, pokiaľ výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa,
 • vykonať svoje právo na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

 

Typ Názov Účel Exspirácia Prístup k informáciám
Analytická,dočasná cookies _gat Slúži na obmedzenie počtu požiadaviek zberu dát (used to throttle the request rate). 1 minúta od nastavenia / update Google Analytics
Analytická, Trvalá cookies  _ga Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics 2 roky od nastavenia / update Google Analytics
Analytická,dočasná cookies _gid
Používa sa na rozlíšenie jednotlivých session (návštev). Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics.
24 hodín Google Analytics